A Diego Vendégházak Apartman szabályzata*

KÖSZÖNTJÜK SZÁLLÁSHELYÜNKÖN

Fogalmak:

Szolgáltató (szállásadó)

Egy természetes vagy jogi személy, aki ellenszolgáltatás fejében elszállásolja a vendéget.

 

Vendég

Egy természetes vagy jogi személy, aki a szálláshelyet igénybe veszi és vele együtt érkezik.

 

Szerződéses partner

Olyan külföldi vagy belföldi természetes vagy jogi személy, aki mint vendég vagy egy vendég részére az elszállásolási szerződést megköti.

 

Az elszállásolási szerződés
A Szolgáltató és a Szerződéses partner között megkötött szerződés.

 

Előfoglalás:

Az előfoglalás akkor jön létre, amikor a Vendég foglalást kezdeményez és a Szolgáltató ezt elfogadja, továbbá email-ben visszaigazolja a Vendég megrendelését.

 

Foglalás:

A foglalás akkor jön létre, amikor a Szerződéses partner vagy a Vendég részére a Szolgáltató által visszaigazolt megrendelés összegét készpénzben vagy a Szolgáltató bankszámlájára előlegként átutalja.

Bankszámlánkra történő készpénzes befizetés esetén, a bank által felszámított banki költséget áthárítjuk, mely 300 Ft és a Szerződéses partner vagy a Vendég köteles ezt megfizetni.

 

Fizetési feltételek:

 • Foglaláskor 100% összeg előre fizetendő, amely összeg visszatérítendő a szálláshely elfoglalása előtti 3. hétig. A teljes összeget a szálláshely elfoglalásakor kell megfizetni.
 • Idegen forgalmi adó a helyszínen érkezéskor fizetendő készpénzben (bankkártyás fizetési lehetőség nincs).
 • Az átutalás költsége minden esetben a megrendelőt terheli. Módosítási feltételek:
  Időpont módosítást, kizárólag írásos egyeztetés alapján áll módunkban elfogadni.
  Feltételei: lásd Lemondási feltételek

Lemondási feltételek:

 • Lemondást kizárólag írásban fogadunk el.
 •  
 • Megrendelés esetén kötbérmentes lemondásra vagy módosításra az érkezést megelőzően 1 hónappal van lehetőség, amennyiben a foglalás 1 hét vagy annál több. Ha 1 hétnél kevesebb a foglalás, akkor 2 héttel a nyaralás megkezdése előtt ezeket meg lehet tenni.
 • Az érkezést megelőző 21. és 15. nap között történő lemondás vagy módosítás esetén a megrendelt szolgáltatás 30%-a,
 • Az érkezést megelőző 14. és 6. nap között történő lemondás vagy módosítás esetén a megrendelt szolgáltatás 50%-a,
 • Az érkezést megelőző 5. nap reggel 00:00 órától történő lemondás vagy módosítás esetén, a megrendelt szolgáltatás teljes díja (100%) kötbérként fizetendő.
  Lemondás nélküli ”meg nem jelenés” esetén, a szálláshely szolgáltatást felhasználtnak tekintjük és a Szolgáltatási díjat nem áll módunkban visszatéríteni.
  A Szolgáltató általi lemondás:
  Ha a Szerződéses partner vagy a Vendég az előleget még nem fizette meg, vagy az előleg befizetését nem teljesítette az előre meghatározott időpontig, a szállásadó visszaléphet az elszállásolási szerződéstől.
  Amennyiben a vendég a meghatározott érkezési napon 18:00 óráig nem jelenik meg, akkor a szállásadónak megszűnik az elszállásolási kötelezettsége, de ez alól kivételt képez, ha azt előzetesen írásban egyeztették és megállapodtak a későbbi érkezés időpontjában.

Szerződéskötés:

A szálláshely átvételekor köttetik, amikor a Vendég elfoglalja az apartmant, az Átadás-Átvételi jegyzőkönyv szerint átveszi azt és aláírásával igazolja.

 

A vendég köteles az apartman elfoglalásakor az Átadás-Átvételi jegyzőkönyvben szereplő berendezéseket, használati tárgyakat ellenőrizni és amennyiben rendellenességet vagy hiányt tapasztal, azt azonnal jelezni a Szolgáltató részére. Erre az átvételtől számított 1 órán belül van lehetősége és az észrevételt minden esetben rögzíteni kell a jegyzőkönyvben.

 

A Szolgáltató kizárólag abban az esetben jogosult az elszállásolási szerződést megkötni, illetve az apartmant a Vendég rendelkezésére bocsátani, ha a Vendég a fizetési kötelezettségének eleget tett.

 

A szálláshely elfoglalása és elhagyása:

A szálláshelyet az érkezés napján 14:00 és 17:00 óra között lehet elfoglalni, a távozás napján pedig 08:00 és 10:00 óra között kell elhagyni és kizárólag az előre egyeztetett létszámban vehetik igénybe a vendégek.

 

Korai érkezés és késői távozás a foglaltság függvényében biztosítható és külön díj ellenében lehetséges, előzetes regisztrációra nincs
lehetőség. Kérjük, kizárólag érkezése előtt egyeztessen velünk.

A lefoglalt időpont idő előtti elutazása esetén, a szállásdíját nem térítjük vissza.

 

A szálláshely meghosszabbítása:

Az apartman igénybevételének a Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges és a további szolgáltatás teljes díjának megfizetése mellett lehetséges.

 

Parkolás:

 • A szállóvendégek a vendégház előtti iletve a vendégházban lévő parkolót térítésmentesen használhatják.
 • A vendég a másik parkoló autóban okozott kárért a károsultnak közvetlen felelősséggel tartozik.

Wi-fi szolgáltatás:

 • Az apartman házban Wi-fi rendszer üzemel, melynek használata ingyenes.
 • A Vendég a Wi-fi csatlakozás jelszavát az apartmanba való bejelentkezéskor kapja meg.
 • A Wi-fi folyamatos, megszakítás nélküli működését és elérhetőségét nem tudjuk garantálni.
 • A Wi-fi használata során vagy következtében a Vendég készülékében vagy annak tartalmában keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért az Apartman ház nem vállal felelősséget.
 • A szolgáltatást a Vendég a saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.

Az apartmanház területére be nem vihető dolgok:

 • a hatályos jogszabályokban maró, gyúlékony vegyszernek, anyagnak minősített dolgok,
 • a hatályos jogszabályokban tűzveszélyesnek és/vagy
  robbanásveszélyesnek minősített anyagok,
 • különösen drága, nagy értékű értéktárgy, műkincs, muzeális tárgy,
 • tűzijáték, petárda, ezek alkatrészei, összetevői,
 • hulladék, környezetre, egészségre ártalmas dolog,
 • pszichotrop anyag,
 • lőfegyver, lőszer.
 • Az apartmanház a vendég előzetes írásban tett kérelmére, írásban engedélyezheti a be nem vihető dolog(ok) bevitelét az apartmanház területére.
 • Ha a vendég az apartmanház előzetes írásbeli engedélye nélkül nem bevihető dolgot visz be a szálloda területére, akkor azt az apartmanház a vendég költségére eltávolíthatja vagy eltávolíttathatja.
 • Az engedély nélkül bevitt dologban keletkezett kárért való felelősséget az apartmanház kizárja.
 • A vendég teljes körű jogi és anyagi felelősséggel tartozik mindazon kárért és sérelemért, amelyet az engedély nélkül bevitt dolog okoz más vendégnek, harmadik személynek vagy az apartmanháznak.

A szerződés lezárása vagy idő előtti felbontása:

A szerződés meghatározott időre jön létre, de ha a Vendég idő előtt elhagyja az apartmant, úgy a Szolgáltató jogosult a teljes árat felszámolni. Kivételt képez, ha a Felek ettől eltérően állapodnak meg. A lejárati idő előtt megüresedett apartmant a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

 

A szállásadónak joga van azonnali hatállyal az elszállásolási szerződést felbontania a következő esetekben:

 • ha a vendég a szálláshelyet nem megfelelően vette igénybe, illetve a szálláshelyen további vendéget vagy vendégeket fogad
 • ha a vendég tapintatlan és helytelen viselkedésével megsértette az együttélés szabályait
 • más vendégek tulajdonát, erkölcsét, testi épségét sérti vagy veszélyezteti
 • ha a vendég fertőző beteg és az ott tartózkodása alatt ápolásra szorul vagy más vendégek egészségét veszélyezteti

Szerződött partnerek (Közvetítők) által értékesített foglalások feltételei:

A Diego Vendégházak (1157 Budapest Zsókavár utca 53 3/13) szálláshelyeit értékesítő online szállásfoglaló portálok vagy utazási irodák által érkező vendégekre is a jelen Szabályzatban foglaltak érvényesek és minden esetben az apartmanház saját honlapján található információk az irányadóak.

 

Az esetleges félre tájékoztatásokból, eltérésekből adódó károkért vagy hiányokért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

 

A Vendég kártérítési kötelezettsége:

Apartmanházunkban a Vendég által okozott kárról jegyzőkönyv készül és a kár minden esetben megtérítendő. Az egyes berendezési és használati tárgyak értéke az Átadás-Átvételi jegyzőkönyvben rögzített, az esetlegesen felmerülő egyéb károk esetén közös megegyezés vagy szakértő bevonása (Vállalkozó-Kivitelező) által meghatározott kárösszeg fizetendő. A Vendég mindazon károkért felelős, melyet Ő maga vagy az Ő felelőssége alá tartozó személy, személyek, háziállatok, stb. hibájából következett be vagy okoztak. Ezen károkat is a Vendég minden esetben maradéktalanul köteles megtéríteni.

 

Jelen szabályzat be nem tartásából eredő károkat, a Szolgáltató a Vendégnek kiszámlázza, melyet Ő köteles megtéríteni.

 

Talált tárgyak:

A vendég által itt felejtett tárgyakat 30 napig őrizzük. Írásban történő megkeresésre ezeket külön díj ellenében postázzuk (posta költség + 2000 Ft szolgáltatási díj), melynek teljes díja előre fizetendő.

 

A vendég megbetegedése vagy halála:

Ha egy vendég megbetegszik a szálláshelyen, akkor kérésére a Szolgáltató orvosi segítséget hívhat, de ha a Szolgáltató veszélyesnek vagy szükségesnek ítéli meg a helyzetet, vagy esetleg a vendég önállóan erre nem képes, akkor a Szolgáltató a Vendég kérése nélkül is hívhat orvosi segítséget. Ha a Vendég döntésképtelen vagy a hozzátartozóival a Szolgáltató nem tud kapcsolatot teremteni, úgy a Vendég költségére gondoskodhat az orvosi ellátásról. Ez a felelőssége a Szolgáltatónak akkor zárul le, amikor a vendég már önálló döntésre képes vagy a hozzátartozók értesültek a betegségről.

 

Szolgáltatónak a Szerződéses partnerrel vagy a Vendéggel szemben, illetve elhalálozás esetén a jogutóddal szemben minden felmerülő költség megtérítésére van joga (pl.: orvosi költségek, betegszállítási költség, gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök költségei, szükséges szobafertőtlenítés, az ágy, illetve az ágynemű fertőtlenítése vagy cseréje, a falak ill. a berendezési tárgyak, szőnyeg helyreállítása, amely a megbetegedés vagy elhalálozás során kárt szenvedtek, továbbá olyan költségek megtérítése, amely a használhatatlanná vált szobák kiadhatatlanságát kompenzálja, minden egyéb kár megtérítése)

 

A Vendég halála esetén a szerződés lezárul a Szolgáltatóval.

„VIS MAJOR”

Ha a szerződésteljesítés egy előre nem látott magasabb erő vagy esemény által lehetetlenné válik, illetve meghiúsul, a szállásadó a felmondási idő betartása nélkül felmondhatja a szerződést, tehát a szállásadó az elszállásolási kötelezettsége alól mentesül.

 

Tüzifa:

 • Az első tüzifa bekészítése ingyenes minden további 2000 Ft

Háziállat szabályzatunkat az alábbiakban ismertetjük:

Apartman házunk kijelölt szobáiba kistestű háziállat behozható (max. 15 kg testsúlyig, ill. 30 cm marmagasságig), kizárólag a Vendég felügyeletével és térítés ellenében.

 

 • A kisállat díja a mindenkori árlista alapján kerül számlázásra, 8000 Ft / kisállat / éj +20.000 Ft kaució
 • Apartmanonként maximum 1 kisállat hozható be.
 • A kisállat Gazdája minden esetben hozza magával az érvényes oltási dokumentumokat és útlevelet (utóbbi, külföldi vendég esetén).
 • Kisállatokat csak az arra kijelölt apartmanunkban tudjuk fogadni.
 • A kisállat ellátása, tisztán tartása minden esetben vendégeink feladata.
 • A közös bejárót kizárólag az apartman megközelítésére használhatják, úgy, hogy a többi szállóvendég nyugalmát az nem zavarhatja.
 • A kisállatok az udvart kizárólag pórázzal és felügyelettel látogathatják.
 • Apartman házunk kennellel, illetve más kisállatok elhelyezésére szolgáló eszközökkel rendelkezik.
 • Az apartman bármely területén a kisállat ürülékét hagy maga után, úgy azt a Vendég köteles haladéktalanul feltakarítani, illetve – a lehetőségekhez képest – ezen tevékenységeket az apartman házon kívül elvégeztetni szíveskedjenek. Amennyiben az apartmanon belül történik, úgy extra takarítási díjat számolunk fel, mely 10.000 Ft / alkalom.
 • Az apartman ház teljes területén, ill. más Vendégnek bárminemű, az állat által okozott kárért a kisállat gazdája teljes anyagi, jogi és erkölcsi felelősséggel tartozik.
 • Felhívjuk figyelmüket, hogy elutazáskor a szoba elhagyása és a kijelentkezés előtt munkatársunk ellenőrzi szobájukat (extra takarítási díj 10.000 Ft / alkalom).
 • A Vendég teljeskörűen felelős a behozott állat által esetlegesen okozott károkért.
 • Kérjük, ne hagyja az állatot egyedül a szobában hosszú időre, ill. folyamatosan ellenőrizze kedvencét.
 • Kérjük, hogy az ágyakra, bútorokra semmilyen esetben sem engedje fel kedvencét.
 • A Diego Apartman vezetősége fenntartja a jogot, hogy ha úgy ítéli meg, hogy a behozott kisállat zavarja az apartman ház rendeltetésszerű üzemeltetését vagy a többi szállóvendég nyugalmát, akkor megtagadhatja a kisállat további elhelyezését.

  A Szolgáltató kötelezettsége:
 • A foglalás alapján megrendelt apartman maradéktalan biztosítása
 • A Vendég írásos panaszát kivizsgálni és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni.
 • A szállásra érkező vendégek fogadása
 • 0-24 h rendelkezésre állás, amely a +36203973371-es telefonszámon történik

Az apartmanokat minden távozás után köteles kitakarítani, hosszabb idejű tartózkodás esetén (min. 2 hét) heti egyszer felár nélkül, ágynemű és törölköző cserével együtt. Az esetlegesen felmerülő panaszokat a vendég köteles azonnal jelezni a Szolgáltató felé, utólagosan erre már nincs lehetőség.
Apartmanházunk teljes területén Tilos a Dohányzás, kivéve az arra kijelölt helyet! A szobában történő dohányzás esetén, Füstmentesítés címén alkalmanként 10.000 Ft-ot számítunk fel.

Megértésüket köszönjük! Jó pihenést kívánunk!